+90 545 736 6371

Network marketing, üzerine kurulu olduğu temeller itibariyle reklam ve tanıtım gibi süreçlerin hiç birisini kullanmaz.Günlük Hayatta Tavsiye Pazarlaması ile para kazanma nasıl olur? Bu sorunun cevabını şöyle detaylandıra biliriz. Faydalı ürün, kullanıcıları tarafından tavsiye edilir, kullananlara maddi fayda sağlayarak da sürekli genişleyen bir ağ ortaya çıkar. Buradan bakıldığında network marketing süreçlerinin üreticinin faydasına bir süreç olduğu düşünülse de aslında bu sistem daha çok tüketicinin menfaatlerine hizmet eder. Üretici her koşulda ürünü satabilir. Tavsiye pazarlaması veya kalasik pazarlama; hangi pazarlama taktikleri kullanılıyor olursa olsun tüketiciye ürün bir biçimde ulaşır. Yani bu noktada üreticinin bir karı yoktur. Fakat network marketing, toptancı ve perakendecilerin hiç işine gelmez, zira aslında bypass edilen süreçler bunlardır. Ve zaten en büyük maliyetleri ortaya çıkaran da budur.

Son olarak perakendeciye ulaşan ürün burada eklenen maliyet ve karlardan sonra 20 birimin üzerinde bir rakama ulaşır. Tabii bu süreç içerisinde reklam ve tutundurma maliyetlerini yok saymış olduk. Ulusal medya organlarında ürüne ait reklamların yapılması ve diğer pazarlama taktikleri de bir maliyete sebep olacaktır ve aslında ürün yaklaşık 30 birim fiyata ulaşır. Yani ürün fiyatının 2 katı kadar bir maliyet artışı klasik pazarlamada söz konusudur.Bir ürün fabrikadan 10 birim fiyatla çıkar. Distürbtör %20 gibi bir kar ekler. Lojistik maliyetleri ve vergiler eklendiğinde ürün fiyatı yaklaşık 13 birime çıkar. Distürbtörden sonraki aşama ise toptancıdır. Yaklaşık aynı oranda kar ve maliyet eklenen ürün, bu aşamadan sonra 17 birim gibi bir fiyata ulaşır.

Network marketing sistemi içerisinde yürütülen tavsiye pazarlaması sistemi aradaki bu miktarın elimine edilmesine ve bu maliyetlerin, ağ içerisindeki üyelere ödenmesini öngörmektedir. Network sisteminde üyelere ödenen paralar nereden çıkıyor sorusunun tam karşılığı da buradadır. Sistem maliyetlerin 3’te birini ortadan kaldırdığı için, hem ürünün fiyatları çok daha uygun olabilmekte, hem de ağın üyelerine para kazandırmaktadır. Sonuç olarak network marketing, tüketicinin kesinlikle karlı çıktığı bir sistemdir.

Günlük hayatta tavsiye pazarlaması, aslında farkında olmadan hep yaptığımız bir şeydir. Kullandığımız otomobili tavsiye ederiz, telefonumuzdan övgüyle bahsederiz ve televizyonumuzun ne kadar muhteşem özellikleri olduğundan bahseder dururuz. Ancak bundan dolayı kimse bizi mükafatlandırmaz. Hatta tutkuyla bağlandığımız markalar vardır. O markalar hata yaptığında üzülürüz ve onlardan ne olursa olsun vazgeçmeyiz.

İşte bu klasik pazarlama taktiklerinin en güçlü silahıdır. Çok güçlü bir marka bilinci oluşturup, ürünün ne olursa olsun satmasını sağlamak isterler. Bu noktada yapılacak birkaç reklam ürünün fiyatı ne olursa olsun satılabilmesini sağlar. Marka vermeden, bazı akıllı telefon modellerinin, kendisine denk modeller olmasına rağmen asla vazgeçilmediğini hatırlatabiliriz. Bu markaların, kişilere network marketing avantajlarını sağlamadan tavsiye pazarlaması yapabildikleri de bir gerçektir.

Network marketing sisteminin pazarlama taktikleri bütünüyle tavsiye pazarlaması sistemine odaklıdır. Kurulacak ekiplerin içerisindeki üyelerin itibar sahibi kimseler olması, ürünün pazarlanacağı kitle üzerinde çok etkilidir.

Başarılı ve kariyer sahibi sponsorların sisteme dahil edeceği kişiler de başarılı ve kariyer sahibi kişiler olacak ve ağ devamlı büyüyecektir. Tabii son kullanıcı biçiminde sistemden faydalananlar da olacak, bu kişilere ürünler yine tavsiye pazarlaması yöntemi ile ulaştırılacaktır. Network marketing sistemi içerisinde doğru biçimde kurulmuş bir ekibin sürdüreceği tavsiye pazarlaması süreci, bilinen tüm pazarlama taktikleri ile kıyaslanmayacak kadar güçlü bir satış hacmi ortaya çıkaracak, sistemin en alt üyesinden en tepesine kadar her seviyedeki üye için ciddi faydalar sağlayacaktır. Bu sebeple, sistem doğru analiz edilip, iyi bir ekip kurulmalı ve pazarlama taktikleri doğru kullanılmalıdır.

+1500 Kişi Bu Siteyi Takip Ediyor. SİZ !

Network Marketing Nedir? , Bitcoin Nedir? , internetten Para Kazanma Nasıl Olur? , Ek Gelir-Ek iş Olanakları Nelerdir? Tüm Bu Soruların Cevabı Mail Adresinize Gelsin İster misiniz?

Aboneliğiniz için Teşekkür ederim. SPAM kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın!!!

Bazı Şeyler Yanlış Gitti.Tekrar Dene

Bu Yazı ile ilgili Görüşünüzü Paylaşmak ister misiniz?

+1500 Kişi Bu Siteyi Takip Ediyor. SİZ !

Network Marketing Nedir? , Bitcoin Nedir? , internetten Para Kazanma Nasıl Olur? , Ek Gelir-Ek iş Olanakları Nelerdir? Tüm Bu Soruların Cevabı Mail Adresinize Gelsin İster misiniz?

Aboneliğiniz için Teşekkür ederim. SPAM kutunuzu kontrol etmeyi unutmayın!!!

Bazı Şeyler Yanlış Gitti.Tekrar Dene